WALIDACJA, POMIARY OCHRONNE I PRZEGLĄDY OKRESOWE

Aby móc w dłuższej perspektywie zagwarantować ten standard jakości w przypadku źródeł spawalniczych, konieczna jest regularna kalibracja. Akurat w przypadku zakładów spawalniczych jest to bardzo ważne, aby urządzenia przez cały okres eksploatacji dostarczały tak samo dobrych rezultatów spawania. Z tego powodu firma Unidaweld zaleca kalibrowanie w odstępach jednego roku i dokonuje kalibracji zgodnie z najnowszymi przepisami.


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Przeprowadzenie szczegółowej kontroli systemu
/ Pomiar napięcia, natężenia prądu oraz prędkości podawania drutu
/ Analiza wyników pod kątem zachowania tolerancji
/ Ponowne wzorcowanie systemu — następuje dokładne skonfigurowanie parametrów spawania
    
Uwzględnienie
/ Norm zapewniania jakości z szeregu norm ISO 9000
/ Przepisy regulujące odpowiedzialność za produkt
/ EN 50504 (weryfikacja urządzeń do spawania łukowego)
/ Wystawienie certyfikatu kalibracji i protokół z kontroli wraz z wynikami pomiarów
/ Naklejenie plakietki informującej o przeprowadzonej kalibracji

 

Na żądanie technicy firmy Fronius mogą podjąć się również kalibracji systemów spawania innych producentów!


ZALETY W SKRÓCIE

/ Zachowanie normowanych wymagań dotyczących jakości: regularna kalibracja jest nieodzowna przede wszystkim w przypadku specjalnych wymogów jakościowych w uregulowanych obszarach spawalnictwa. Certyfikat kalibracji i raport z kontroli są przy tym potrzebne w celu dotrzymania obowiązku dokumentacji i przedstawienia dowodu.

/ Powtarzalność: po ustaleniu prawidłowych parametrów dla konkretnej spoiny, ważna jest możliwość jej powtórzenia zawsze i wszędzie. Coroczna kalibracja pozwala uzyskać   identyczne rezultaty spawania w przypadku każdej kolejnej spoiny.

/ Możliwość przeniesienia: przeniesienie parametrów spawania na inne źródło spawalnicze jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie źródła spawalnicze są identycznie   skalibrowane i dostarczają tych samym wyników przy tych samych ustawieniach.

/ Kalibrowanie zgodnie z EN 50504: europejska norma EN 50504 określa procedury weryfikacji urządzeń do spawania łukowego i musi być obowiązkowo przestrzegana przez     wszystkich producentów, którzy są certyfikowani zgodnie z EN 1090 (norma dotycząca wykonania stalowych i aluminiowych konstrukcji nośnych).